Ανακατασκευή ερπυστιοφόρου ρομπότ

Μαθητές:

Νίκος Μπαντέκας  (μαθητής 3ης Γυμνασίου – Γυμν. Σχηματαρίου)
Σχεδιασμός, λογισμικό
Λουκάς Παπαϊωάννου  (μαθητής 1ης Γυμνασίου – Γυμν. Σχηματαρίου)
Συμμετοχή

Περιγραφή: Για την κατασκευή αυτή χρησιμοποιήσαμε ένα παλιό χαλασμένο ερπυστριοφόρο ρομπότ, που από την μέση και πάνω ήταν σαν άνθρωπος και από τη μέση και κάτω ήταν σαν τανκ (με ερπύστριες).

Από όλο το μηχανισμό του ρομπότ κρατήσαμε μόνο τους κινητήρες από τις ερπύστριες. Αντικαταστήσαμε τη μονάδα ελέγχου με δύο (2) arduino uno και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης κινητήρων L293D, που ελέγχει άμεσα τους κινητήρες.

Εικόνα: τηλεχειριστήριο υπέρυθρωνΕικόνα: δέκτης υπέρυθρων

Για τον έλεγχο της κίνησης του ρομπότ χρησιμοποιούμε, απλά, ένα τηλεχειριστήριο και δέκτη υπέρυθρων, με τις παρακάτω λειτουργίες για κάθε ένδειξη:

+ κινείται πίσω
Ch κινείται μπρος
Play κινείται δεξιά
Prev κινείται αριστερά
200+ εμφανίζεται στην οθόνη LCD το μήνυμα HELLO HUMAN

Υπάρχουν ακόμη και άλλες λειτουργίες ανάλογα με το κουμπί που θα επιλέξει ο προγραμματιστής από το τηλεχειριστήριο να διορίσει υπεύθυνο για την λειτουργία αυτή (π.χ. κίνηση κινητήρων ή λέξεις – φράσεις στην LCD οθόνη .

Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο το αριστερό χέρι του ρομπότ να μπορεί να κινηθεί μετά από εντολή του τηλεχειριστηρίου κίνησης.
 

Αρχιτεκτονική: Στην κατασκευή αυτή χρησιμοποιούνται 2 Arduino uno που επικοινωνούν μεταξύ τους. Το πρώτο Arduino είναι ο master που επικοινωνεί με το τηλεχειριστήριο υπερύθρων, ελέγχει τους κινητήρες, το servo, καθώς και το δεύτερο Arduino που είναι ο slave. To δεύτερο Arduino χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μηνυμάτων στην οθόνη LCD.

 

Βασικά project: Χρησιμοποιήθηκε και συνδυάστηκε κώδικας από τις παρακάτω ασκήσεις – ενότητες:

Συνδεσμολογία:

 

 

Κώδικας:

Master

 

Slave